ورود اعضاء

این سرویس ارایه دهنده خدمات مختلف موسسه فرهنگی هنر آریانپور از قبیل ثبت نام، خرید کارت تعیین سطح و ... میباشد، لازم به ذکر است بعضی از سرویسهای دیگر از وب سایت قدیمی استفاده میکند که در این هنگام شما به آن وب سایت به صورت خودکار ارجاع داده خواهید شد،. همچنین کلیه پرداختها توسط شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ( شاپرک) و از طریق درگاه بانک تجارت انجام خواهد شد.